مفهوم ایموجی‌ها

مفهوم ایموجی‌ها

به شکلک هایی که شما برای پیامک کوتاه و رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام و واتساپ استفاده می کنید ایموجی گفته می‌شود. هر ایموجی معنی خاص خودش را دارد و به وسیله آن ها می‌توانید احساستان را بیان کنید.

معنی ایموجی‌ها

ایموجی خندان با دهان باز و عرق کرده

ایموجی خندان با دهان باز و عرق کرده

این ایموجی خوشحالی را نشان می‌دهد که با راحت شدن خیال همراه است. برای خارج شدن از شرایط سخت نیز از این ایموجی استفاده می‌شود.


ایموجی صورت خندان با چشم‌های قلبی

ایموجی صورت خندان با چشم‌های قلبی

 این ایموجی یکی از پرکاربردترین ایموجی های دنیا است و معنی عشق، محبت و مهربانی را نشان می‌دهد.


ایموجی صورت آسوده

ایموجی صورت آسوده

این ایموجی چند معنا دارد:
1. آسودگی و خیال راحت است.
2. نشان دادن بی‌گناهی.
3.نشان دادن رضایت و گاهی اوقات برای رساندن معنی قناعت نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد.


ایموجی با زبان‌ های بیرون آمده

ایموجی با زبان‌ های بیرون آمده

این ایموجی ها برای نشان دادن واکنش به طنز در مواقع مختلف به‌کاربرده می‌شود.


ایموجی بوسیدن

ایموجی بوسیدن

این ایموجی بوس های موارد خاص استفاده می‌شود اما بوس همراه قلب احساسی‌ و عاشقانه تر است.


ایموجی نا امیدی

ایموجی نا امیدی

این ایموجی برای نشان دادن ترس یا صدمه استفاده می شود.


ایموجی خندان

این ایموجی ها معنی خوشحالی و شادی را می‌دهند و به طور خاص این شکلک‌ها به عنوان صلح و دوستی نیز به‌کاربرده می‌شوند.


ایموجی خنده با صورت کج که از شدت خنده روی زمین پیچ و تاپ خورده

ایموجی خنده با صورت کج که از شدت خنده روی زمین پیچ و تاپ خورده

این ایموجی برای زمانی به‌کاربرده می‌شود که می‌گوییم “از خنده روده بر شد”.


ایموجی صورت عصبانی

ایموجی صورت عصبانی

این ایموجی عصبانیت زیاد را نشان می‌دهد.


ایموجی چهره شوکه شده

ایموجی چهره شوکه شده

این ایموجی با دهان باز و چهره نگران، نشان دهنده شوک، وحشت و ناامیدی است.


ایموجی صورت صورت وارونه

ایموجی صورت صورت وارونه

این ایموجی نشان می دهد که شما جدی نیستید یا در مورد چیزی صحبت می کنید که به نظر نمی رسد منطقی باشد.


ایموجی صورت چشمک زن

ایموجی صورت چشمک زن

این ایموجی برای موارد متفاوت استفاده می‌شود و اگر برای جنسیت‌های متفاوت فرستاده شود معانی متفاوتی نیز دارد، بنابراین سعی کنید از آن به طور دقیق استفاده کنید. این شکلک برای تایید،مهربانی و گاهی اوقات درخواست دوستی ارسال می‌شود!


ایموجی بزن قدش

ایموجی بزن قدش 

این ایموجی برای پشتیبانی، حمایت و تشویق فرد به کار گرفته شده.


یموجی دست با علامت ok

یموجی دست با علامت ok

این ایموجی نشان دهنده پذیرفتن، رضایت یا اینکه همه چیز خوب است، استفاده می‌شود.


ایموجی دست با علامت پیروزی

ایموجی دست با علامت پیروزی

این ایموجی اغلب مشابه با نماد صلح است. می تواند خونسردی، آرامش و رضایت را نشان دهد.


ایموجی دیسلایک

ایموجی دیسلایک

شکلک دیسلایک نشان‌دهنده عدم تایید است.


اشاره به سمت راست با دست

اشاره به سمت راست با دست

این ایموجی اشاره می‌کند به سمت خاصی می‌کند.


ایموجی میمون خندان

ایموجی میمون خندان

این ایموجی نشان دهنده‌ی خوشحالی و شاد بودن است.


پرکاربردترین ایموجی‌ها

پرکاربردترین ایموجی‌ها
پرکاربردترین ایموجی‌ها
  1. ایموجی بوسیدن قلب
  2. ایموجی خندان با اشک شادی
  3. ایموجی صورت خندان با چشم‌های قلبی
  4. ایموجی خندان
  5. ایموجی با صدای بلند گریه کردن
  6. ایموجی خنده با صورت کج
  7. ایموجی قلب قرمز
  8. ایموجی دوقلب
  9. ایموجی لایک
  10. ایموجی تشکر کردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + دوازده =